بسمه تعالی

 

با عنایت خدا و همت خیرین و نیکوکاران اداره نذورات و هدایای مردمی گوشت نذری

به خانواده های نیازمند شهرستان ری اهداء نمود.

 

اهداء گوشت توسط اداره نذورات آستان مقدس به نیازمندان و روستاهای اطراف شهرستان ری